Yhteystiedot

Kasandra GardenCenter
Engelsby v. 26
25700 Kimito/Kemiö
Puh/Tel 02421881

Västankvarn försöksgård


Resultat från Eko-gödslingsförsöket 2014 från Torbjörn Lönnfors, Gammelby/Lannoitekoe tuloksia
Sato/Skörd kg/ha Protein % Hl-vikt/paino kg/hl 1000korn/jyvä g Falltal/Sakoluku
80kgN Fertiplus 1290 10,8 71,1 29,4 324


40kgN Viljo 821 10,7 72,0 28,0 317

40kgN Fertiplus 1204 11,3 71,3 32,1 238


80kgN Viljo 1293 11,3 71,0 30,4 342

0kgN 169 11,8 - 30,8 256