Yhteystiedot

Kasandra GardenCenter
Engelsby v. 26
25700 Kimito/Kemiö
Puh/Tel 02421881

Ekogödsel Plus 8-3-5-3,6-3-8-5,9-4-0


Detta är en pelleterad produkt. Ekogödsel Plus  består av ben och köttmjöl samt vinass och vi har kontrollen från råvarublandning till färdig produkt. Det är så vi får den fina kvalitén på pelletsen som är i stort sett mjöl- och dammfri.Pelletsen är mindre än vanligt ( 3mm) och funktionerar bra i gödselspridarna.


  • Dessa Ekogödsel-produkter är bra för spannmål ,oljeväxter och potatis och godkända  för ekologisk odling.

  • Förpackning: Storsäckar om 1000 kg. 

  • OBS! Ekogödsel Plus  för ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder , karenstid 21 dygn.Över användning bör föras bok.

  • Rekommenderad gödselgiva:  600-1500 kg/ ha och år, beroende på förfrukt och markstatus.
  • När du har fått hem din Ekogödsel så rekomenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta.
  • Får ej användas till foder.

 Ekogödsel Plus 8-3-5-3