Yhteystiedot

Kasandra GardenCenter
Engelsby v. 26
25700 Kimito/Kemiö
Puh/Tel 02421881

Kuvateksti

Varudeklaration

Fertiplus vätska 7-2-2

Organisk NPK gödsellösning

Råämnen kommer från sockerbets-och potatisindustrin.

Fertiplus vätska är en naturprodukt och NPK innehållet kan variera upptill 15%

Näringsinnehåll

Organiskt material 50%

Kväve N 6,0 %                                              Magnesium Mg 0,2%

Fosfor  P  0,9- 1,1 %( P2O5  2,0-2,5%)      Svavel S 1,4%

Kalium  K  1,7% ( K2O 2,0%)                       PH 5,5-6,5                                                                                            

Förvaras inomhus 0-+ 45 grader, får inte frysa. Vid stora och/eller plötsliga temperaturförändringar kan det bildas kristaller . Dessa bör filtreras bort före användning. Bör blandas väl före användning.

Bruksmängd

På bladen:           5-10 l blandat i 150-300l vatten per ha

Bevattning.:        10-50 l / ha / 2 veckor

Droppbevattnig: 1% lösning

Friland:                100-200 l /ha /2-3 veckor

Bör utspädas minst 1:20.  BLANDA VÄL FÖRE ANVÄNDNING.Lagra inte färdig blandning längre än 2 dygn. Kan blandas med andra gödselmedel.

 Innehåll 1000 l ( eller 20 l)