Yhteystiedot

Kasandra GardenCenter
Engelsby v. 26
25700 Kimito/Kemiö
Puh/Tel 02421881

Varudeklaration

Fertiplus vätska 3-2-7

Organisk NPK gödsellösning

Råämnen kommer från sockerbets-och potatisindustrin.

Fertiplus vätska är en naturprodukt och NPK innehållet kan variera 15%

Näringsinnehåll

Organiskt material 30-40%

Kväve N 3,0-3,5 %            Magnesium Mg 0,4-0,6

Fosfor  P  0,65- 0,87 %( P2O5  1,5-2,0%)        PH 5,5-6.5                                                                                            

Kalium  K  5,4-5,8% ( K2O 6.5-7,0%)      

Förvaras inomhus 0-+ 45 grader, får inte frysa.Vid stora och/eller plötsliga temperaturförändringar kan det bildas kristaller . Dessa bör filtreras bort före användning. Bör blandas väl före användning.

Bruksmängd

På bladen:           5-10 l blandat i 150-300l vatten per ha

Bevattning.:        10-50 l / ha / 2 veckor

Friland:                100-200 l /ha /2-3 veckor

Bör utspädas minst 1:20.  BLANDA VÄL FÖRE ANVÄNDNING.

 Innehåll 1000 l ( eller 20 l)