Yhteystiedot

Kasandra GardenCenter
Engelsby v. 26
25700 Kimito/Kemiö
Puh/Tel 02421881

Kuvateksti

BeneSOL 4-3-3 RB

Orgaaninen eläinperäinen NPK lannoite
Pelletöity kananlantaa.
Ravinnesisältö 
Typpi N 4,0
Fosfori P  1,3  ( P2O5 3,00)
Kalium  K 2,5 ( K2O ,0)
Kalsiumi Ca  7,0
Rikki S 0,6
Magnesium Mg 0,78
PH 7,5
Sisältö 500 kg netto ( 600kg )
Varastoidaan sisätilassa kuivassa paikassa , lavojen päällä tai muuten irti maasta.
Käyttömäärä
1000 - 1500 kg/ha 

BeneSOL 4-3-3 Rb
 Organiskt NPK gödselmedel av animaliskt ursprung. Pelleterad hönsgödsel. 
Näringsinnehåll Kväve N 4,0 Fosfor P 1,3 ( P2O5 3,00) Kalium K 2,5 ( K2O ,0) Calcium Ca 7,0 Svavel S 0,6 Magnesium Mg 0,78 PH 7,5
Innehåll 500 kg ( eller 600kg) 
Förvaras inomhus på torrt ställe på underlag av pallar eller annat material
 Bruksmängd 1000 - 1500 kg/ha